Jäsenyhteisöt

o Alapihlajan kalastuskunta
o Eerikkälän osakaskunta
o Eero Tommola yks. vesialue
o Esko Koukila perik. yks. vesialue
o Haililan kalastuskunta
o Hanski - Rännänen kalastuskunta
o Hellä - Hämeenkylän osakaskunta
o Huovarin kalast. avust. seura
o Hurpun yhteisvesialue
o Jari Nakarin yks. vesialue
o Järvenkylän kalastuskunta
o Katajaluodon kalastuskunta
o Kiiskilahden kalastuskunta
o Kirkonkylän kalastuskunta
o Metsähallitus (Suur-Pisi, Mustamaa)
o Paation kalastuskunta
o Pajulahden kalastuskunta
o Pyterlahden kalastuskunta
o Pyötsaaren kalastuskunta
o Ravijoen kalastuskunta
o Reijo Saarinen yks. vesialue
o Sydänkylän kalastuskunta
o Timo Vilkki yks. vesialue
o Vilkkilän kalastuskunta
o Virojoen osakaskunta

.