Virolahden kalastusalue

Virolahden kalastusalue käsittää 9900 hehtaaria ja rajoittuu lännessä Haminan kalastusalueeseen, etelässä Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon (Metsähallituksen vesialueeseen) sekä osittain valtion yleiseen vesialueeseen ja idässä Venäjän rajaan.

Kalakantojen edistäminen

Virolahden kalastusalue toimii aktiivisesti kalakantojen edistämisen puolesta. Kalastusalueella on omaa emokalojen pyyntiä ja mädin hankintaa. Siikaloukku on pyynnissä syksyisin Virojoen suulla, Huvisaaren kaakkoiskulmalla. Siianmäti toimitetaan Virojoen Kantturakosken hautomoon, jota Etelä-Suomen Merikalastajain liitto hoitaa. Kalastusalueen oman vieheluvan ansiosta 1-vuotisia vaellussiian poikasia pystytään istuttamaan noin 20 000 kpl vuosittain. Myös vastakuoriutuneita siianpoikasia on istutettu satoja tuhansia monena vuonna.